איך אומרים שטרודל באנגלית?
איך אומרים סוגריים באנגלית?
ומה זה הסימן מעל מספר 7?
פסיק גבוה

 
 

שמות סימני המקלדת באנגלית (לפי סדר הופעתם במקלדת)

Keyboard Symbols
 
 
 
   Symbol     Name above No.
           
 

    tilde  `
 

!

    exclamation point 1
 איך אומרים שטרודל באנגלית?

@

    at 2
 

#

    number (or pound) key 3
 

$

    dollar 4
 

%

    percent 5
 

^

    caret 6
and קיצור של

&

    ampersand (and) 7
 

*

    asterisk (or star key) 8
pu-ren-thu-seez

( )

    parentheses 9,0
 

-

    dash or hyphen  
 קו תחתון

_

    underscore  
 

+

    plus sign  
 

=

    equal sign  
 

[ ]

    square brackets   
 

{ }

    curly brackets  
 

;

    semi colon  
 

:

    colon  
 u-pos-tru-fee     פסיק גבוה

'

    apostrophe  
 

"

    quotation mark  
 

,

    comma  
 

.

    period (also - dot and point)  
 

/

    slash  
 

?

    question mark  
 

\

    back slash  
 

|

    i-bar
הוספת תגובה

4 תגובות לכתבה
4. שימושי מאוד - תודה ל"ת moshe (משתמש/ת אנונימי/ת) 2021/02/10 03:13
3. תודה ענקית זה עוזר בטירוף!!! ל"ת יסכה (משתמש/ת אנונימי/ת) 2020/11/09 17:45
2. תודה cs (משתמש/ת אנונימי/ת) 2020/06/04 10:13
1. עמוד שימושי מאוד אקי ארז (משתמש/ת אנונימי/ת) 2014/07/14 11:29