מי שאוהב הסברים שיקרא, ומי שמעדיף דוגמאות שידלג ויחזור.
 
בעברית אין לנו כזה, לכן קשה לתרגם את המושג indefinite articles.
לעומת ה indefinite articles שלא קיימים בעברית,
יש לשתי השפות (עברית ואנגלית) במשותף את ה' הידיעה ו
באנגלית the definite article או במילים אחרות: the
 
אבל, בניגוד לעברית, באנגלית, כאשר לא משתמשים בה' הידיעה (הילדה = the girl; הספר = the book וכו')
אזי, חובה להשתמש ב indefinite articles.
כלומר, חובה להשתמש ביחיד (a / an),
לא חובה להשתמש ברבים או בלתי ספיר, ולעתים רבות כלל לא מוסיפים תָּוִית יִדּוּעַ של צורה זו (some).
 
The definite and indefinite articles come before nouns.
 
The definite article = the 
 
Indefinite articles = a, an, some (or nothing)
 
 
a   before a singular noun
 
משתמשים לפני שם עצם יחיד בלתי מיודע (ללא ה' הידיעה)
 
a girl, a boy, a chair, a workbook, a table, a map, a board, a window
 
 
 
 
 
an  before a singular noun that starts with a vowel sound
משתמשים לפני שם עצם יחיד בלתי מיודע (אין לפני the) המתחיל בצליל של אות ניקוד
 
an elephant, an egg, an ugly dog, an umbrella, an apple, an orange orange
 
 
  
 
 
(some) or nothing    before plural nouns and non-count nouns, we usually say nothing (the zero article).
משתמשים לפני שם עצם ברבים וגם לפני שם עצם בלתי ספיר. בדרך כלל לא אומרים some אלא כלום, ולכן היא מופיעה בסוגריים. 
 
(some) girls, (some)  boys, (some) chairs, (some) elephants, (some) eggs
(some) water, (some) oil, (some) salt, (some) energy, (some) fire
 
 
 
 
 
 
 
Now Practice:

Here are online exercieses to practice the indefinite articles online. You can quiz yourself on a / an / some or nothing.
 
a / an? Choose the correct answer (10) Click here
♦ Choose a or an - singular noun only (for kids). Click here
♦ In this exercise choose Nothing instead of some    Click here  
♦ Choose a / an / nothing - (56 questions) Click here
 
♦ Countable and uncountable nouns (food) - Click here 
♦ Countable and non count nouns (items) - Click here
 

יש
There is a ...
There is an ...
There is some ...
There are some ...
האם כולם נכונים?

Find out and practice here
 
 
הוספת תגובה