בעברית אנו משתמשים במילה "יש" כדי לצין משהו (יחיד או רבים) שקיים בעולם.

באנגלית אנו נשתמש בצורה There is או There are.
 

צורה זו שונה מהפועל to have שפירושו יש ל... (לי, לך, לו, להן, וכו')
 
מתי נשתמש בכל צורה?
 
 
 
 
לפני שם עצם יחיד   

There is a / an

 

 

There is a rat in the kitchen.
There is a bird in the tree.
There is an apple in the fruit bowl.
There's a bug in the salad. Ew...
There is a glass of water on the table.

 
 לפני שם עצם בלתי ספיר  

There is (some)

   

There is some sand in my shoes.
There is some coffee and tea here, if you want.
There's some gum in the cabinet.
There's water in the fridge.

 
 לפני שם עצם רבים  

There are (some)

   

There are some birds in the tree.
There are a lot of bananas in the fruit bowl.
There are a few bottles of water in the fridge.

 
 .
 
 
 
 
בצורת השלילה נוסיף את מילת השלילה not.
is not / are not
ובקיצור:
isn't / aren't
 
some יוחלף ב any.
 
 
 For example:
 
There isn't any time left. 
There aren't any kids in the class. 
 
 
דרך נוספת, מועדפת - להוסיף את מילת השלילה no
 
 
 
For example:
There is no bird on my head.
There are no elephants in school.
There's no peanut-butter left, what do you want in your sandwich?
 
 
 
כאשר שואלים שאלה, כמובן שהפועל to be עובר להתחלה
 
 
Is there any time left?
Is there anybody out there?
Is there anything good to eat in this house?
Are there any meatballs?
Are there any questions? 
 
 
 
 
Now practice using there is / there are online
 
Countable and uncountable nouns (food) - Click here
Countable and non count nouns (items) - Click here
 
 
Complete the sentences with There is / There are - Click here
What's in the room (and what isn't)? Click here 
Complete, correct, write and choose, all forms - Click here
 
 
 
 Choose There is / There are (adults) - Click here
 Choose there is / there are + isn't / aren't + Is there / are there - Click here
 Affirmative / Negative / Questions - count and uncountable nouns - Click here
 
 
 
 
 
 
הוספת תגובה