עמוד זה הוגש כנספח לשיעור
 
 

Ministries in Israel

 

Ministry of Environmental Protection

 

המשרד לאיכות הסביבה

Ministry of Immigrant Absorption

 

המשרד לקליטת עלייה

Ministry of Finance

 

משרד האוצר

Ministry of Defense

 

משרד הביטחון

Ministry of Health

 

משרד הבריאות

Ministry of Foreign Affairs

 

משרד החוץ

Ministry of Justice

 

משרד המשפטים

Transportation Ministry

 

משרד הנסיעות

Ministry of the Interior

 

משרד הפנים

Ministry of Social Affairs

 

משרד הרווחה

Vehicle Licensing Bureau

 

משרד הרישוי

Ministry of Tourism

 

משרד התיירות

Ministry of Industry, Trade, & Labor

 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 

 

Other Offices

 

National Insurance Institute

 

ביטוח לאומי

The Postal Service

 

רשות הדואר

The Tax Authority

VAT*, Income Tax, Customs

 

רשות המיסים

מע"מ, מס הכנסה, מכס

 

*VAT è Value Added Tax

 

 

Go back to Sample Lesson 2
 
 
 
 
 
 
הוספת תגובה