החומר בעמוד זה הוגש כנספח למאמר Mutual Fund Basics Appendix I

 
פעולות חשבון בסיסיות באנגלית 

 

 .בעיה

 

 

 

Name

In an equation…

In a sentence…

+

5 + 5 = 10

Addition

5 plus 5 equals 10

When you add 5

to/and 5 you get 10

10 – 2 = 8

Subtraction

10 minus 2 equals 8

When you subtract 2 from 10 you get 8

÷

12 / 4 = 3

Division

12 divided by 4 is 3

When you divide 12 by 4 you get 3

x

1 * 1 = 1

Multiplication

1 times 1 is 1

When you multiply 1 by/and 1 you get 1

 

 

=  equals and is can be used interchangeably in these cases

 

 

 

Some Numbers:

 

 

Teens

 

 

Divisible by 10

 

 

 

 

 

 

13

thirteen

 

30

thirty

14

fourteen

 

40

forty

15

fifteen

 

50

fifty

16

sixteen

 

60

sixty

17

seventeen

 

70

seventy

18

eighteen

 

80

eighty

19

nineteen

 

90

ninety

 

 

 

100

one hundred

 

 

 

1,000

one thousand

 

 

 

10,000

ten thousand

 

 

 

100,000

one hundred thousand

 

 

 

1,000,000

one million

 

 

 

1,000,000,000

one billion

 

 

.

Go back to Sample Lesson 1
הוספת תגובה