בעברית זה נורא פשוט - שואלים: כמה זמן נשאר לך לסיים? כמה דקות? והמילה כמה לא משתנה.
באנגלית, יש שתי דרכים לשאול כמה, השאלה - מה סופרים?


אם שם העצם הוא סָפִיר, שניתן לספור אותו - countable noun / count nouns,
אזי נשתמש ב How many

אם שם העצם הוא בִּלְתִּי-סָפִיר, שלא ניתן לספור אותו - uncountable noun / non-count nouns,
אזי נשתמש ב How much

 

  For example:    Countable Nouns   Uncountable Nouns   
      How many?   How much?  
             
      grains of sand   sand  
      spoons of sugar   sugar  
      times   time  
      projects   work  
      books, articles, etc.   reading  
             

דוגמאות של much ו many

Examples in context:

Do you know how many spoons of sugar were added to my iced coffee?
Do you know how much sugar this iced cappuccino has?
 
How many times have you reviewed this report?
How much time do you need to finish this report?
 
Do you have many projects to work on?
Do you have much work left?
 
When guests come over, we don't have much privacy.
When guests come over, we don't have many private moments.
 
I've read many great books this year.
I haven't done much reading lately.
 
 
 

 

 

 

 


 

.

 

 

back to the ELL FAQs Page
הוספת תגובה