כדי להבין איך להטות את חלקי הדיבור באנגלית, חשוב ראשית להבין מהם חלקי הדיבור.
להלן הגדרות ודוגמאות:

                 
                 
שם עצם   כל דבר מסוים, חי, צומח, דומם - מוחש או מופשט   refers to people, places, things, states, or qualities   Noun    
        for example:        
friend, Paris, book, independence, peace, love, happiness, Jacob        
                 
תואר השם   מילה המתארת את איכותו או מהותו של שם עצם מסוים   describes or modifies the noun   Adjective     
        for example:        
smart, interesting, ugly, independent        
         
פועל   מילה המורה על פעולה, עשייה של דבר מה, התהוותו או מצבו
של עצם מסוים, והיא מקבלת נטייה (עבר, הווה, עתיד)
  expresses an action or state and may be inflected   Verb     
        for example:        
to look, worked, will see, don't believe, can't seem to, haven't see, won't go        
         
תואר הפועל   מילה המתארת את טיב הפעולה שנעשתה, האופן, הזמן, המקום, הסיבה   describes or modifies the verb or clause   Adverb    
        for example:        
independently, diligently, beautifully, now        
                 
                 
                 
                 

 

 

Adverbs typically express some relation of place, time, manner, attendant circumstance, degree, cause, inference, result, condition, exception, concession, purpose, or means.

 back to the Grammar Terms page

Sources:

הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. תודה אין שם (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/23 14:35