מהו סדר המילים הנכון באנגלית - מה בא קודם: שם העצם או התואר? מה קורה כאשר יש שני שמות עצם? האם זה אותו הדבר כמו בעברית?

 

התשובה היא שזה ההפך המוחלט מעברית.  דוברי אנגלית חושבים אחרת מדוברי עברית כאשר הם מנסחים משפט: במוח של דובר האנגלית, התארים מדווחים ראשונים, ורק אז מגיע שם העצם - נושא המשפט.  אבל enough דיבורים, יותר דוגמאות: 

.The weirdest and most bizarre thing happened to me yesterday
.She's the most intelligent, charismatic, optimistic, pragmatic, and outgoing person I've ever met

 

 

  בעברית - הסדר הפוך:

הדבר הכי מוזר וביזארי קרה לי אתמול.  (דוברי עברית כשפת אם אף מעדיפים - אתה לא מאמין מה קרה לי אתמול...)
היא האדם הכי אינטליגנטי, כריזמטי, אופטימי, פרגמאטי, וחבורתי שאני מכירה. (או בעברית - היא הבחורה הכי אינטליגנטית, כריזמטית, אופטימית, פראקטית, וחבורתית שאני מכירה).

 

  לסיכום:

 

 Adjective (or Adjectives) followed by the Noun (or Nouns)In English:
בעברית:שם עצם (או שמות עצם)  ואחריו (או אחריהם) תואר (או תארים) 

 

OK - הבנו שבאגנלית תארים מקדימים את שם העצם שהוא נושא המשפט. ליתר דיוק: בצירוף תואר השם, התואר מקדים את שם העצם באנגלית, ובעברית הוא בא אחריו.  אבל מה לגבי צירופים של שני שמות עצם? 

כמו בצירוף תואר השם, נושא הצירוף מוזכר תמיד בסוף.  קרי, גם בצירוף שמני, שם העצם שהוא גם הנושא, ממוקם בסוף הצירוף.    
נזכור שכל מילה שמקדימה את הנושא, גם כאשר מילה זו היא שם עצם, מתפקדת כתיאור הנושא - , ולכן תמיד היא תהיה ביחיד, ו(כמעט) אף פעם לא ברבים.
כאשר שם עצם מתפקד כתואר הוא מאבד כל נטייה, כמו יתר התארים באנגלית.  באנגלית קוראים לדבר הזה Compound Nouns .
הרעיון הרבה יותר פשוט באמצעות דוגמאות:   

Compound Noun  צירוף שמני  
         

שם עצם
המתפקד כתואר

 

הנושא

 

לא נכון Incorrect

הפוך 

בעברית זה

  
         
apple tree wrongapples treeתפוחיםעץ  
         
insurance policy wrongpolicy insuranceביטוחפוליסת  
         
cash flow wrongflow cashמזומניםתזרים  
         
income tax wrongtax incomeהכנסה מס  
         
notice board wrongnotices boardמודעות לוח  
         
profit margin  wrongmargin profitרווחים מתח  
         
cover letter wrongletter coverפתיחמכתב  
         
bulletin board wrongboard bulletinמודעותלוח  
         
control freak wrongfreak controlפריק קונטרול 
         
         
         

 הזהרו מפני:

day off

 

back to the ELL FAQs Page
הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. XNZgoDQMRWGnZMwg Eddie (משתמש/ת אנונימי/ת) 2013/07/07 15:34