כיוונים Directions

Directions diagram - North, South, East, West

 This page is unfinished

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כאשר רוצים לומר צפוני, דרומי, מזרחי, מערבי, מוסיפים סיומת -ern
לדוגמא:

 
Scandinavia is in northern Europe.

- Do you like southern cooking?

- Yes, but I like Middle-Eastern food better.

If you have to wire1 money, call Western Union!

* They have a central branch here somewhere.

 

 1 To wire money means to transfer money electronically from one account to another

 

back to the ELL FAQs Page
 
הוספת תגובה