כאשר מדברים על זמנים באנגלית (תאריך, שעה, יום וכו') ועל מקומות באנגלית (ארץ, עיר, רחוב, וכו') יש לבחור בין 3 מילות יחס והן:
in, on, at

חשוב להקפיד על שימוש במילת היחס הנכונה - שימוש במילת יחס שגויה נשמע קצת מוזר באנגלית.
מתי נשתמש במילות היחס in, on, at כאשר מדברים על מקום ועל זמן?

 
 

 Places

מקומות
 

 Time

זמנים

 

 

 A country, state, or city

שם ארץ, מדינה או עיר

 

in

 Months, or future time

שם חודש או בעוד זמן מסוים

 

 in

 

I live in Israel
My parents live in Connecticut.
There are a lot of museums in NY. 

 

 

 

e.g.
לדוגמא

 

 

 

See you in March.
The meeting is in a week.
She'll be arriving in a couple of days.
But - She'll be arriving in next week.

 

 e.g.
לדוגמא

 

 

   
 I like coffee in the morning.
He eats lunch in the afternoon.
We come home in the evenings.
Their plane lands in the middle of the night.

Also

 

 

 

       

 A street name

שם רחוב

 

 on

 Days, dates and holidays

ימים תאריכים וחגים

 

 on
My office is on Gordon Street.
The stores on Fifth Avenue are huge.
"They say the neon lights are bright on Broadway."

 

 e.g.
לדוגמא

 

 

 

See you on Monday.
Our meeting is on Wednesday.
Is the party on December 30th?
-No, it's on the 31st, it's on New Year's Eve.

 

 e.g.
לדוגמא

 

 

 

       

A specific point or place

נקודה או מקום מסוים

 

 at

 A specific time

שעה מסוימת

 

 at
The meeting is at the office.
Is he at home?
-No, he's at the train-station already.

 

 e.g.
לדוגמא

 

 

 

See you at 4 o'clock.
The meeting is at 9:00 am.
Also- I don't like to walk alone at night.
        Please don't be late - be there exactly at noon.

 

 

 e.g.
לדוגמא

 

 

       

 

 
 
 
back to the ELL FAQs Page
 

 

הוספת תגובה