איך אומרים תאריכים באנגלית?

 

לפני שנלמד איך מבטאים את המספרים באנגלית כאשר רוצים לומר תאריך, נבהיר, ראשית, איך אומרים את התאריך בשפה העברית:

בעברית משתמשים במספר ראשוני בזכר (אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה וכו')
לפני החודש מוסיפים "בְּ" (כן, כן, בשווא!)

לדוגמא - for example:

תשעה באב
ט"ו באב
אחד באפריל
שניים במאי
שלושה בנובמבר

עשרים וארבעה ביולי
אחד עשר בספטמבר
וכו'

דוגמאות שגויות:

האחד עשר בספטמבר - זוהי טעות!
האחת-עשרה לספטמבר - זוהי טעות חמורה!

 
 

 

באנגלית, לעומת זאת, משתמשים במספר סידורי
(ראשון = first , שני = second , שלישי = third , וכו' = etc.)

 

 
 

האם החודש קודם ליום, או האם היום קודם לחודש?
שתי התשובות נכונות.

Remember that בשני המקרים משתמשים במספרים הסידוריים.

 

1) בדרך כלל אומרים קודם את החודש ואז את היום.

לדוגמא - for example:

January 1st (first)
February 2nd (second)
March 3rd (third)

כך גם כאשר ממלאים טפסים באנגלית (ארה"ב) -
משמאל לימין כותבים ראשית את החודש, באמצע היום, ואז השנה:

(Month) / (Day) / (Year)


לדוגמא - for example:

DOB 07/24/1975    (Date of Birth - July 24th, 1975)

 

2) באנגלית אפשר גם לומר קודם את המספר, ואז את החודש, אבל אז יש להוסיף the לפני המספר וכן of לפני החודש.  זה יכול להשמע יותר רשמי:

לדוגמא - for example:

The 1st (first) of January
The 2nd (second) of February
The 3rd (third) of March

 

 

 

 
 

 

מה אומרים לפני התאריך?
חשוב להשתמש במילת היחס הנכונה בזמן הנכון

 

1) כאשר מדברים על תאריך ספציפי ומשתמשים בתאריך מלא, נפתח במילת היחס - on

לדוגמא - for example:

The conference is on May 21st (twenty-first).
Her husband's birthday is on June 2nd (second).
Their anniversary is on July 11th (eleventh).
In the USA, Independence Day is on the 4th (fourth) of July.

 

2) כאשר הקונספט של הזמן הוא כללי יותר, קרי, כאשר מציינים את החודש בלבד, או שנה מסוימת, ואף עונה כזו או אחרת, יש להשתמש במילת היחס in

לדוגמא - for example

The meeting will be some time in September.
Christmas and New Year's Eve are both in December.
They'll only meet again in April.
I was born in 1975.
Most flowers bloom in the spring.

 

מתי משתמשים במילות היחס in, on, at כאשר מדברים על זמנים ומקומות?  Click here

 

back to the ELL FAQs Page
הוספת תגובה