מי שמעדיף להגיע ישר לנוסחה ולדלג על ההסברים מוזמן להקליק כאן ולהגיע לסוף העמוד.

 
 
 
 
 
מתי משתמשים בצורת הסביל?
When do we use the passive form?
 
1. להדגיש את הפעולה עצמה, פחות מי עשה אותה או איך היא נעשתה   To emphasize the action rather than who or what did it. 1.
  לדוגמא:   For example:  

 

Sara was raised in a religious home.
The game will be played even if it rains. 

 

 

2. כאשר מבצע הפעולה ברור מאילו, אינו ידוע או אינו חשוב   When the doer of the action is obvious, unknown or unimportant. 2.
  לדוגמא:   For example:  

.  

 

He was arrested for embezzlement. (The doer is obvious)
My car has been stolen! (The doer is unknown)
Have the winners been announced? (The doer is unimportant)

 

                                   

איך הופכים משפט לסביל באנגלית?

 

 How do we construct a passive sentence in English?

 
           
  We change an active sentence to a passive one in English by making 2 changes:

    כדי להפוך משפט פעיל למשפט סביל באנגלית יש לבצע שני שינויים

 
1 Modify the verb    

 שינוי בפועל

1
  ◊Add to be in the tense that is appropriate for the context 
◊The main verb is used in the past participle (V3)
   
◊להוסיף את פועל העזר be בנטיה של הזמן הרלוונטי לתוכן המשפט
◊הפועל העקרי הופך לצורת V3
 
           
2 Change the subject    

שינוי הנושא

2
 

◊ Turn the object of the active sentence into the subject of the passive one.
◊ The subject of the active sentence can then either be ommitted or mentioned at the end, preceeded by the preposition by 

   

◊ המושא של המשפט הפעיל הופך להיות הנושא של המשפט הסביל.
◊ את הנושא של המשפט הפעיל אפשר להשמיט כליל או להזכיר אותו בסוף כשלפניו מילת היחס by

 
           
           
  This can be illustrated much more clearly through examples:     להלן דוגמאות  לָהֶסְבֵּר החוֹפֶר:  
           
    example All high school students study English. Active:   Present Simple
    example English is studied by all high school students. Passive:    
           
    example Critics think highly of his films. Active:   Present Simple
    example His films are highly thought of by critics. Passive:    
           
    example Have you ordered the tickets yet? Active:   Present Perfect
    example Have the tickets been ordered yet? Passive:    
           
    example You didn’t tell me the truth. Active:   Past Simple
    example I wasn’t told the truth [more common] Passive I:     
    example The truth wasn’t told (to me). [more dramatic] Passive II:    
           
    example The auditor will send the report to Samuel. Active:   Future Simple 
    example The report will be sent to Samuel (by the auditor)  Passive I:    
    XXX Samuel will be sent the report - This sounds really bad!!!
The Passive voice cannot be forced. 
Passive II    
           


 

  

 

להלן הנוסחה להפוך משפט פעיל לסביל עבור כל הזמנים באנגלית :


 קישור להסבר ויוצאי דופן של V3

 

      Examples of sentences in the passive    Tense
           
      Our parents are often taken for granted.    Present Simple
          am / is / are + V3
           
      I was bitten by a dog last week.   Past Simple 
          was / were + V3 
           
       The project will be completed by Sunday.   Future Simple 
          will be + V3
           ------------------------------------
           
      Has the coffee machine been fixed yet?   Present Perfect
          have / has been + V3
           
      --------------------------------------   Present Perfect Progressive
           
      The preperations had been made earlier.   Past Perfect
          had been + V3
           
      --------------------------------------   Past Perfect Progressive
           
      Dinner will have been made by the time you get home   Future Perfect
          will have been + V3
          ------------------------------------
           
      We're being watched...   Present Progressive
          am / is / are being + V3
           
      Was the test being handed out when you arrived?   Past Progressive
          was / were being + V3
           
      --------------------------------------   Future Progressive
          ------------------------------------
           
      The brakes really must be repaired!   Modals
      The brakes really have to be repaired!   modal + be + V3
 back to the Tenses in English page

הוספת תגובה