באנגלית אפשר להשתמש במספר זמנים וצורות לדבר על העתיד:

will + V1 & am/is/are going to The Future Simple and Be going to
   
V1 (he, she, it +s) 

The Present Simple - #4

   
am/is/are + verbing Present Progressive - #2
   
will + be + verbing 

Future Progressive

   
will + have + V3 Future Perfect
   

 

 

 

 back to the Tenses in English page

 

הוספת תגובה