חומרי הלמידה בדפים שבפניך כמו גם הדוגמאות נכתבו על ידי טניה דדון, בוגרת University of Connecticut, מורה לשפות מאז שנת 1997, מורה מוסמכת לאנגלית מאז 2004.
 
 
 
 זמנים באנגלית                                             Tenses in English
 
 
 
 
 
הוספת תגובה

1821 תגובות לכתבה
1000. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:21
999. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:21
998. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:21
997. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
996. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
995. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
994. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
993. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
992. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
991. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:20
990. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
989. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
988. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
987. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
986. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
985. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
984. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
983. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
982. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
981. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
980. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
979. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
978. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
977. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
976. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
975. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
974. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
973. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
972. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
971. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
970. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
969. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
968. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
967. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
966. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
965. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
964. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
963. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
962. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
961. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
960. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
959. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
958. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
957. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
956. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
955. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
954. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
953. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
952. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
951. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
950. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
949. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
948. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
947. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
946. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
945. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
944. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
943. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
942. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
941. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
940. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
939. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
938. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
937. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
936. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
935. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
934. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
933. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
932. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
931. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
930. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
929. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
928. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
927. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
926. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
925. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
924. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
923. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
922. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
921. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
920. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
919. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
918. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
917. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
916. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
915. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
914. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
913. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
912. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
911. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
910. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
909. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
908. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
907. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
906. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:19
905. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
904. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
903. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
902. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
901. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
900. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
899. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
898. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
897. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
896. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
895. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
894. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
893. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
892. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
891. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
890. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
889. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
888. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
887. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
886. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
885. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
884. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
883. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
882. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
881. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
880. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
879. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
878. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
877. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
876. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
875. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
874. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
873. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
872. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
871. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
870. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
869. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
868. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
867. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
866. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
865. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
864. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
863. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
862. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
861. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
860. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
859. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
858. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
857. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
856. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
855. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
854. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
853. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
852. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
851. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
850. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
849. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
848. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
847. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
846. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
845. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
844. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
843. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
842. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
841. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
840. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
839. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
838. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
837. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
836. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
835. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
834. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
833. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
832. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
831. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
830. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
829. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
828. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
827. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
826. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
825. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
824. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
823. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
822. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
821. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
820. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
819. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
818. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
817. 1 ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
816. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
815. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
814. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
813. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
812. 1 ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
811. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:18
810. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
809. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
808. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
807. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
806. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
805. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
804. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
803. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
802. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
801. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
800. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
799. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
798. 19441677 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
797. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
796. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
795. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
794. 1'"()&% ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
793. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
792. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
791. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
790. 1 ל"ת acx__${98991*97996}__::.x (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
789. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
788. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
787. 1 ל"ת acx[[${98991*97996}]]xca (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
786. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
785. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
784. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
783. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
782. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
781. 1 ל"ת acx{{98991*97996}}xca (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
780. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
779. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
778. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
777. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
776. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
775. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
774. 1 ל"ת 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%> (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
773. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
772. 1 ל"ת 2022/04/05 14:17
771. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
770. 1 ל"ת <%={{={@{#{${acx}}%> (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
769. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
768. 1 ל"ת acux6538��z1��z2a�bcxuca6538 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
767. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
766. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
765. 1 ל"ת acu7086<s1﹥s2ʺs3ʹuca7086 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
764. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
763. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
762. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
761. 1 ל"ת ooJpiued9082767 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
760. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
759. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
758. 1 ל"ת ooJpiued'"()&% (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
757. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
756. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
755. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
754. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
753. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
752. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
751. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
750. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
749. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
748. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
747. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
746. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
745. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
744. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:17
743. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
742. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
741. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
740. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
739. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
738. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
737. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
736. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
735. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
734. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
733. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
732. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
731. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
730. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
729. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
728. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
727. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
726. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
725. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
724. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
723. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
722. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
721. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
720. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
719. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
718. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
717. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
716. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
715. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
714. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
713. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
712. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
711. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
710. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
709. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
708. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
707. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
706. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
705. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
704. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
703. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
702. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
701. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
700. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
699. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
698. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
697. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
696. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
695. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
694. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
693. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
692. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
691. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
690. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
689. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
688. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
687. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
686. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
685. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
684. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
683. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
682. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
681. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
680. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
679. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
678. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
677. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
676. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
675. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
674. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
673. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
672. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
671. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
670. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
669. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
668. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
667. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
666. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
665. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
664. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
663. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16
662. 1 ל"ת ooJpiued (משתמש/ת אנונימי/ת) 2022/04/05 14:16