שאלות נפוצות באנגלית ELL FAQs

ראשי >חומרי למידה>שאלות נפוצות באנגלית

Frequently Asked Questions by English Language Learners:

      
   

מתי משתמשים במילות יחס באנגלית?

in - on - at before times and places 
      
   תאריך באנגלית - איך אומרים ומה הסדר הנכון? 2

Dates = Ordinal numbers 

      
   

איך הופכים שם עצם יחיד לרבים באנגלית?

מהם יוצאי הדופן של שמות עצם ברבים באנגלית? 

3-a

3-b
How to change singular nouns to plurals

Irregular Plural Nouns in English
      
   

איך אומרים באנגלית - "לעשות לבד", "עושה לבד"?

4by __self ; on __ own
      
   מתי אומרים make ומתי אומרים do?5do or make?
      
   איך נותנים הוראות נסיעה / הגעה?6North, South, East, West
      
   מה הפירוש של תחיליות וסיומות באנגלית?7Prefixes and Suffixes
      
   

מתי מוסיפים s באנגלית?

8When do we add the letter S?
      
   איך אומרים כמה באנגלית?9How much vs. How many
      
   איך אומרים באנגלית יותר...
איך אומרים באנגלית הכי...
10When do we say more? or the suffix -er
When do we say most? or the suffix -est
      
   מהו סדר המילים הנכון באנגלית?
תואר ואז שם עצם, וצירוף שמני (שני שמות עצם)
11What is the correct word order in English?
Adjective Noun, Compound Nouns
      
   מה פירוש הביטוי used to?
משפטים עם used to
12

"used to" - what does it actually mean?
How to use "used to" in a sentence?

      
   איך משתנה צלילן של אותיות ניקוד באנגלית?
חוקי פונטיקה
13How do vowel sounds change in English?
The Magic e rule - English phonetics
      
   איזה צליל עושות האותיות C ו G באנגלית?14Reading rules for the letters c and g -
English phonetics

 

 
 
 
קישורים חיצוניים
 
 
When do use the gerund and when do we use the infinitive in English? 
Go to Home Page
הוספת תגובה