שאלות נפוצות באנגלית

ראשי >חומרי למידה>שאלות נפוצות באנגלית
יש (בעולם) There is / There are
Indefinite Articles in English

a, an, some

בעברית אין  לנו כזה, לכן אי אפשר לתרגם את המושג indefinite articles.

לפני שנבין את השונה, צריך להבין כי הדומה באנגלית ובעברית היא ה' הידיעה ובאנגלית the definite article או במילים אחרות: the
 
The definite and indefinite articles come before nouns.
 
איך אומרים כמה באנגלית ? How much or How many
מילים שמתחילות ב -Words that start with in-, il-, im-, ir
איך להפוך שם עצם יחיד לרבים באנגלית?